Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: LAR art. 9 lid 2


HR 16 september 2011,  ECLI:NL:HR:2011:BQ5980 (Tara Beach Resort/Aruba)

Arubaanse zaak. Het niet voortzetten van een bestuursrechtelijke rechtsgang na een fictieve afwijzende beschikking leidt tot formele rechtskracht van de fictieve weigering. Dat de rechtsgang niet was voortgezet vanwege de inwerkingtreding van nieuw recht, waaronder het bestuursorgaan toch zou hebben geweigerd, maakt dat niet anders; de belanghebbende had rekening ermee moeten houden dat voor haar het oudere – voor haar gunstigere – recht, zou gelden. (meer…)

Cassatieblog.nl