Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: verbodsvordering


HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1703

Een fabrikant of importeur van blanco informatiedragers kan in beginsel verboden worden de blanco informatiedragers te verhandelen, wanneer dreigt dat hij zijn verplichtingen op grond van de Thuiskopieregeling niet nakomt. (meer…)

Cassatieblog.nl