Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

thuiskopie

Betalingsplichtigen kunnen te veel betaalde thuiskopieheffing terugvorderen

CB 2017-179 Geplaatst op 09 okt 2017 door

HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2569 (Imation / Stichting de Thuiskopie en de Staat der Nederlanden)

In het Nederlandse stelsel van thuiskopievergoeding komt (ook) de betalingsplichtige het recht toe om een vordering tot terugbetaling van te veel betaalde thuiskopieheffing in te stellen, ongeacht op welke grondslag die vordering berust.

Lees verder >

Thuiskopieheffing compenseert niet voor schade door illegale downloads

CB 2017-16 Geplaatst op 02 feb 2017 door

HR 20 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:59 (Aci Adam c.s. / Stichting de Thuiskopie c.s.)

De thuiskopieheffing is niet bedoeld om het nadeel te compenseren van kopieën uit illegale bron. Lees verder >

Hoge Raad bevestigt: geen tussentijds cassatieberoep tegen tussenarrest zonder verlof

CB 2016-81 Geplaatst op 28 apr 2016 door

HR 20 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:725 (Imation/Thuiskopie)

De Hoge Raad bevestigt zijn vaste rechtspraak dat tussentijds cassatieberoep van een tussenarrest zonder dat het hof daarvoor verlof heeft verleend, niet openstaat. Lees verder >

Mp3-spelers en harddiskrecorders hadden met thuiskopieheffing moeten worden belast

CB 2014-58 Geplaatst op 18 mrt 2014 door

HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:523 (Staat/Norma c.s.)

De Hoge Raad heeft het oordeel van het hof Den Haag in stand gelaten dat de Staat in de periode 2007-2012 ook mp3-spelers en harddiskrecorders met een thuiskopieheffing had moeten belasten. Lees verder >

Thuiskopievergoeding kan worden geheven van buitenlandse verkoper van informatiedragers

CB 2012-201 Geplaatst op 20 okt 2012 door

HR 12 oktober 2012, LJN BW8301 (Stichting De Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH)

Een in het buitenland gevestigde rechtspersoon die lege informatiedragers verkoopt aan Nederlandse kopers, geldt als importeur in de zin van art. 16c lid 2 Aw en is daarom de thuiskopievergoeding verschuldigd. Lees verder >

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over thuiskopievergoeding

CB 2012-171 Geplaatst op 24 sep 2012 door

HR 21 september 2012, LJN BW5879 (ACI c.s./Thuiskopie en SONT)

Richtlijnconforme uitleg van art. 16c Auteurswet, inzake de thuiskopieregeling. Indien de tekst van de wettelijke regeling een richtlijnconforme uitleg toelaat en uit de totstandkomingsgeschiedenis niet blijkt dat de nationale wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan het getrouw omzetten van de richtlijn, kan de nationale rechter niet vanwege de totstandkomingsgeschiedenis met een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel afzien van de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie. De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over toepassing van de thuiskopieregeling op illegale downloads. Lees verder >

Conclusie A-G: prejudiciële vragen over thuiskopieën uit illegale bron

CB 2012-106 Geplaatst op 16 mei 2012 door

Conclusie P-G 11 mei 2012, nr. 11/01131 (ACI/Stichting De Thuiskopie)

Volgens A-G Huydecoper valt ook het maken van privékopieën van “illegaal” gekopieerd/gedownload materiaal onder de thuiskopieregeling van de Auteurswet. De A-G stelt voor aan het Hof van Justitie van de EU te vragen of dat verenigbaar is met de Auteursrechtrichtlijn en zo nee, of bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding dan tóch met kopiëren van “illegaal” materiaal rekening mag worden gehouden. Lees verder >

Verbod op handel blanco informatiedragers zonder afdracht thuiskopievergoeding

CB 2011-37 Geplaatst op 17 jul 2011 door

HR 8 juli 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ1703

Een fabrikant of importeur van blanco informatiedragers kan in beginsel verboden worden de blanco informatiedragers te verhandelen, wanneer dreigt dat hij zijn verplichtingen op grond van de Thuiskopieregeling niet nakomt. Lees verder >