Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Woningwet art. 122


HR 17 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1677

Een beding dat verplicht tot het gebruik van een modelovereenkomst die gedeeltelijk in strijd is met een dwingende wetsbepaling, is niet ook slechts gedeeltelijk nietig (art. 3:40 lid 2 BW). (meer…)