Selecteer een pagina

HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245

Een werkgever mag eigen personeel inzetten om de werkzaamheden van stakend personeel over te nemen, zelfs als de werknemers die worden ingezet betere arbeidsvoorwaarden hebben en buiten het conflict staan en daarbij geen belang hebben. De werkgever handelt alsdan niet in strijd met het onderkruipersverbod en in beginsel evenmin onrechtmatig of in strijd met de eisen van goed werkgeverschap.

Achtergrond

Het draait in deze zaak om de uitoefening en inperking van het stakingsrecht van EasyJet-piloten. In reactie op in 2016 door de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (hierna: VNV) bij EasyJet uitgeroepen stakingen door piloten die hun basis in Amsterdam hebben, heeft EasyJet piloten van andere, buitenlandse, bases ingezet op de vluchten die door de stakende piloten zouden worden uitgevoerd. Centraal staat de vraag of de inzet door EasyJet van deze piloten in strijd is met het zogenaamde ‘onderkruipersverbod’.

Onderkruipersverbod

Met het onderkruipersverbod wordt gedoeld op het in art. 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: Waadi) opgenomen verbod om arbeidskrachten ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden in een onderneming waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst. De Hoge Raad leidt uit de parlementaire geschiedenis bij de Waadi af dat de wetgever met het onderkruipersverbod oog heeft gehad op het aantrekken en inzetten van externe uitzendkrachten en niet op het inzetten van vervangend eigen personeel. Deze beperkte reikwijdte van het onderkruipersverbod wordt volgens de Hoge Raad bevestigd door uitlatingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2010. Zo blijkt uit diens uitlatingen dat het onderkruipersverbod zich niet uitstrekt tot gevallen waarin binnen een concern arbeidskrachten van het ene concernonderdeel aan het andere ter beschikking worden gesteld, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad ziet daarom geen aanleiding om het onderkruipersverbod uit te breiden tot de onderhavige situatie waarin EasyJet haar buitenlandse piloten heeft ingezet om de vluchten van de stakende piloten uit te voeren, ook niet als die buitenlandse piloten betere arbeidsvoorwaarden hebben en buiten het conflict staan.

Een werkgever mag (dus) eigen personeel inzetten om de werkzaamheden van stakend personeel over te nemen. De werkgever handelt alsdan niet in strijd met het onderkruipersverbod en in beginsel evenmin onrechtmatig of in strijd met de eisen van goed werkgeverschap.

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep, nadat A-G Hartlief eerder al tot verwerping had geconcludeerd.

Share This