Selecteer een pagina

De Ministerraad heeft op 5 maart 2021 ingestemd met de benoeming van een nieuwe advocaat-generaal en drie nieuwe raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden.

Benoeming advocaat-generaal 

De heer mr. G. (Gerbrant) Snijders wordt per 1 mei 2021 advocaat-generaal in de sectie civiel recht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden.

De heer Snijders is op dit moment raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor was hij advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waaronder voorzitter van de cassatiesectie.

Benoeming raadsheren Hoge Raad

In de Hoge Raad worden drie nieuwe raadsheren benoemd: mr F.R. Salomons, mr. G.C. Makkink en prof.mr. T. Kooijmans.

De heer mr. F.R. (Frits) Salomons start 1 mei 2021 in de civiele kamer van de Hoge Raad. Hij is op dit moment werkzaam als raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor was hij hoogleraar privaat- en notarieel recht aan de VU Amsterdam, eerder werkte hij als wetgevingsambtenaar bij het Ministerie van Justitie.

De heer mr. G.C.(Gijs) Makkink begint 1 september 2021 in de civiele kamer van de Hoge Raad. Momenteel is mr. Makkink voorzitter van de Ondernemingskamer en senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam. Eerder was hij advocaat in Den Haag bij het kantoor Ekelmans & Meijer.

De heer prof.mr. T. (Tijs) Kooijmans begint 1 september 2021 in de Strafkamer van de Hoge Raad. De heer Kooijmans is sinds 2010 hoogleraar straf(proces)recht en voorzitter van het Department of criminal law van de Tilburg University en en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Bosch.

Share This