Selecteer een pagina

President van de Hoge Raad mr. G.J.M. (Geert) Corstens wordt 1 november 2014 opgevolgd door mr. M.W.C. (Maarten) Feteris. Ter gelegenheid van zijn afscheid werd op 28 oktober 2014 een afscheidssymposium gehouden met het thema “de toegang van burgers en bedrijven tot de onafhankelijke rechter.”

In zijn afscheidsrede sprak Corstens over de rechtsstaat en wat ervoor nodig is om die te onderhouden. Ook gaat hij in op kernkwaliteiten van de rechter, waaraan Corstens ook de titel van zijn rede ontleent: “Bescheidenheid en Moed”.

Corstens benadrukte het belang dat de waarden van de rechtsstaat steeds weer worden uitgedragen, door politici, bestuurders en rechters. Corstens haalde in dat verband Sandra Day O’Connor, voormalig rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, aan: “Een oude rechter is als een oude schoen: alles is helemaal versleten, behalve de tong“. In dit citaat weerklinkt de belofte dat de rechtspraktijk ook na zijn vertrek nog regelmatig van Corstens zal horen.

Share This