Selecteer een pagina

De Hoge Raad heeft zijn verslag over de jaren 2009 en 2010 gepubliceerd. Het verslag bevat aparte hoofdstukken over de civiele sector, de strafsector en de belastingsector. Met cijfers en tabellen wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden van de Hoge Raad in de drie sectoren. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de werkzaamheden van het parket bij de Hoge Raad.

Het thema van het verslag is internationalisering. Het verslag begint met een inleidend hoofdstuk over de internationalisering van de rechtspleging. Vervolgens wordt per sector de toenemende doorwerking van internationaal recht en het recht van de Europese Unie geschetst aan de hand van arresten die in 2009/2010 zijn gewezen.

De eerdere jaarverslagen en andere publicaties van de Hoge Raad zijn te raadplegen via rechtspraak.nl.

Cassatieblog.nl

Share This