Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

jaarverslag

Jaarverslag van de Hoge Raad over 2017

CB 2018-64 Geplaatst op 11 apr 2018 door

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2017 is gepubliceerd. In de algemene inleiding op het jaarverslag wordt er onder meer op gewezen dat de Hoge Raad rechtsontwikkeling en rechtseenheid als een van zijn primaire taken is gaan zien. In het jaarverslag wordt daarnaast een aantal door de Hoge Raad gewezen arresten besproken die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de rechtsontwikkeling in Nederland.  Lees verder >

Geplaatst in Hoge Raad Algemeen | Getagged jaarverslag

Jaarverslag Hoge Raad 2014 – meer ‘zaken die ertoe doen’

CB 2015-61 Geplaatst op 10 apr 2015 door

2014

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2014 is gepubliceerd. De Hoge Raad merkt op dat het erop lijkt dat de Wet versterking cassatierechtspraak zijn vruchten begint af te werpen; de Hoge Raad kan zich steeds meer concentreren op ‘zaken die ertoe doen’. Met een selectie van vijf zaken van de Civiele Kamer blikt de Hoge Raad terug op 2014. Ook wordt vooruitgekeken naar de digitalisering van de cassatieprocedure in het kader van het KEI-programma.  Lees verder >

Geplaatst in Hoge Raad Algemeen | Getagged jaarverslag

Jaarverslag Hoge Raad 2013 gepubliceerd

CB 2014-103 Geplaatst op 30 mei 2014 door

Afgelopen week is het jaarverslag van de Hoge Raad over 2013 verschenen. Uit het jaarverslag blijkt onder meer dat het aantal civiele zaken in 2013 ongeveer 15% lager lag dan in 2012. De gemiddelde doorlooptijd van een civiele cassatiezaak is verder afgenomen en bedraagt nu minder dan een jaar. Lees verder >

Geplaatst in Hoge Raad Algemeen | Getagged Hoge Raad, jaarverslag

Onbehoorlijke taakvervulling bestuur wegens te late publicatie jaarrekening - onbelangrijk verzuim?

CB 2013-141 Geplaatst op 22 jul 2013 door

HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7189

Voor beantwoording van de vraag of te late publicatie van de jaarrekening kwalificeert als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur dan wel als onbelangrijk verzuim in de zin van art. 2:248 lid 2 (slot) BW, is beslissend of de aangevoerde omstandigheden een aanvaardbare verklaring opleveren voor de te late publicatie. Dat die omstandigheden tot de risicosfeer van de bestuurder behoren, is daarbij niet van belang. Lees verder >

Jaarverslag Hoge Raad gepresenteerd

CB 2013-77 Geplaatst op 24 apr 2013 door

Afgelopen vrijdag verscheen het jaarverslag van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van cassatiezaken opnieuw is afgenomen. Lees verder >

Geplaatst in Hoge Raad Algemeen | Getagged jaarverslag

Gemiddelde doorlooptijd cassatiezaken in 2011 afgenomen

CB 2012-108 Geplaatst op 23 mei 2012 door

In 2011 is de gemiddelde doorlooptijd van de behandeling van cassatiezaken in alle drie sectoren (civiel, straf, belasting) afgenomen. In civiele dagvaardingszaken was de gemiddelde doorlooptijd 501 dagen (in 2010 nog 547 dagen); in rekestzaken – net als in 2010 – 319 dagen. In 55% van de behandelde zaken is het cassatieberoep volledig op de voet van art. 81 RO afgedaan en in 19% volgde vernietiging van de bestreden uitspraak. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2011 dat de Hoge Raad heeft gepubliceerd. Lees verder >

Geplaatst in Hoge Raad Algemeen | Getagged jaarverslag, RO art. 13a

Hoge Raad doet digitaal verslag over 2009-2010

CB 2011-12 Geplaatst op 27 mei 2011 door

De Hoge Raad heeft zijn verslag over de jaren 2009 en 2010 gepubliceerd. Het verslag bevat aparte hoofdstukken over de civiele sector, de strafsector en de belastingsector. Met cijfers en tabellen wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden van de Hoge Raad in de drie sectoren. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de werkzaamheden van het parket bij de Hoge Raad. Lees verder >

Geplaatst in Hoge Raad Algemeen | Getagged jaarverslag