Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: jaarverslag


In 2011 is de gemiddelde doorlooptijd van de behandeling van cassatiezaken in alle drie sectoren (civiel, straf, belasting) afgenomen. In civiele dagvaardingszaken was de gemiddelde doorlooptijd 501 dagen (in 2010 nog 547 dagen); in rekestzaken – net als in 2010 – 319 dagen. In 55% van de behandelde zaken is het cassatieberoep volledig op de voet van art. 81 RO afgedaan en in 19% volgde vernietiging van de bestreden uitspraak. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2011 dat de Hoge Raad heeft gepubliceerd. (meer…)

De Hoge Raad heeft zijn verslag over de jaren 2009 en 2010 gepubliceerd. Het verslag bevat aparte hoofdstukken over de civiele sector, de strafsector en de belastingsector. Met cijfers en tabellen wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden van de Hoge Raad in de drie sectoren. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de werkzaamheden van het parket bij de Hoge Raad. (meer…)