Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BTMW art. 14 lid 8 (oud)


HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2042 (MAG/Edco II)

Het overgangsrecht bij de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW (oud), dat in geval van samenloop van modellenrecht en slaafse nabootsing het inroepen van de bescherming van dat laatste leerstuk verhinderde, gaat uit van eerbiedigende werking. (meer…)

Cassatieblog.nl