Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: gewone verblijfplaats


HR 25 maart 2022 ECLI:NL:HR:2022:440

Het geheel van feitelijke omstandigheden laat geen andere conclusie toe dan dat sprake is van een zekere integratie van de minderjarige in een sociale en familiale omgeving in Nederland, en daarmee dat de gewone verblijfplaats van de minderjarige in de zin van art. 8 lid 1 Verordening Brussel II-bis ten tijde van de indiening van het inleidende verzoekschrift door de Raad in Nederland was gelegen. (meer…)

HR 7 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7355

De enkele omstandigheid dat het conform Turks recht niet mogelijk is om een vader met het gezag over zijn kind dat buiten een huwelijk geboren is te belasten, is geen uitzonderingsgeval in de zin van artikel 4 van het Haags Kinderbeschermingverdrag 1961 (hierna: HKbV 1961) en leidt er dus niet toe dat de Nederlandse rechter, als rechter van de verdragsstaat waarvan het kind onderdaan is, bevoegd is tot het nemen van een kinderbeschermingsmaatregel. (meer…)

Cassatieblog.nl