Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Haags Kinderbeschermingsverdrag 1961


HR 7 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7355

De enkele omstandigheid dat het conform Turks recht niet mogelijk is om een vader met het gezag over zijn kind dat buiten een huwelijk geboren is te belasten, is geen uitzonderingsgeval in de zin van artikel 4 van het Haags Kinderbeschermingverdrag 1961 (hierna: HKbV 1961) en leidt er dus niet toe dat de Nederlandse rechter, als rechter van de verdragsstaat waarvan het kind onderdaan is, bevoegd is tot het nemen van een kinderbeschermingsmaatregel. (meer…)

Cassatieblog.nl