Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Hvw art. 4


HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6730 (Cohabitat/Gemeente Lisse)

Art. 4 Huisvestingswet verhindert niet dat gemeenten privaatrechtelijke overeenkomsten sluiten waarmee de woningvoorraad van de gemeente in stand kan worden gehouden. Dat de Huisvestingswet een gesloten stelsel kent betekent slechts dat het instrumentarium van die wet publiekrechtelijk een gesloten systeem vormt, maar sluit privaatrechtelijk optreden van gemeenten niet uit. (meer…)

Cassatieblog.nl