Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: onbevoegdheid scheidsgerecht


HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:636

Een arbitraal vonnis waarin een scheidsgerecht zich onbevoegd heeft verklaard wegens het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage, kan niet worden vernietigd op grond van art. 1065 Rv.

(meer…)

Cassatieblog.nl