Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: onder b


HR 18 november ECLI:NL:HR:2022:1702

Dat de “home base” in de zin van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3922/91 op verzoek van de piloot kon worden gewijzigd, heeft het hof niet hoeven weerhouden van zijn oordeel omtrent de plaats “van waaruit” de piloot het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens NetJets vervulde.

(meer…)

Cassatieblog.nl