Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator


HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204 (Curator X/Y)

Voor zover de faillissementscurator bij de uitoefening van zijn taak niet is gebonden aan regels, komt hem in beginsel een ruime mate van vrijheid toe. Bij toepassing van de Maclou-norm, die ziet op de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in een geval dat die vrijheid voor hem bestond, past terughoudendheid. Voor persoonlijke aansprakelijkheid van de curator is immers een persoonlijk verwijt vereist. Daarvoor is vereist dat de curator de onjuistheid van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijze behoorde in te zien. (meer…)

Cassatieblog.nl