Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Rv art. 254


Hoge Raad 31 maart 2023 (de vrouw/de man)
Hoge Raad 31 maart 2023 (cassatie in belang der wet)
ECLI:NL:HR:2023:503
ECLI:NL:HR:2023:499

De Hoge Raad heeft in twee uitspraken iets gezegd over wat een rechter wel en niet kan oordelen in kort geding. Zo kan hij geen verklaring voor recht geven, maar wel een gemeenschap voorlopig verdelen. Paul Tanja bespreekt deze zaak.

Cassatievlog #054 is ook als podcast beschikbaar.

Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087

1. De aanhangigheid van het kort geding komt in beginsel te vervallen door een mededeling van de eiser aan de gedaagde, strekkende tot intrekking van het kort geding, tenzij gedaagde tijdig aan de eiser en de voorzieningenrechter mededeelt dat het geding desondanks doorgang dient te vinden omdat hij een beslissing omtrent de proceskosten verlangt. 2. Art. 1019h Rv is ook in (ingetrokken) kort gedingen in IE-zaken van toepassing. De kosten die gemaakt worden ter vaststelling van de proceskosten van het ingetrokken geding vallen echter niet onder het bereik van dit artikel. 3. Art. 9.1 van het Procesreglement kort gedingen is onverbindend. De Hoge Raad stelt een overgangsmaatregel in voor de periode van drie maanden na datum arrest. (meer…)

Cassatieblog.nl