Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: RWN art. 3


HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9961

De vaststelling van het Nederlanderschap van een uit een huwelijk geboren kind treft de vader niet zodanig in een eigen belang dat hij in de procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap van het kind, ter bescherming van dat belang behoort te mogen opkomen. De vader is in deze procedure dus geen belanghebbende in de zin van art. 261 e.v. Rv. (meer…)

Cassatieblog.nl