Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: schriftelijkheidsvereiste bij koop


Cassatieblog HR 15 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1755

Artikel 7:2 BW beschermt consumenten bij de koop van een woning door middel van een schriftelijkheidsvereiste en een recht op bedenktijd. In deze prejudiciële beslissing overweegt de Hoge Raad dat een perceel grond met de publiekrechtelijke bestemming ‘wonen’ geen woning in de zin van dat artikel is. (meer…)

HR 15 december 2023 ECLI:NL:HR:2023:1755

In deze zaak is door de Rechtbank Overijssel aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld. Aan de orde is of een koop van een bouwkavel dat bestemd is voor de bouw van een woning schriftelijk moet gebeuren als de koper consument is. In drie minuten bespreekt Martijn Scheltema deze zaak.

Cassatievlog #081 is ook als podcast beschikbaar.

HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2012:BU7412

Als mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop van een woonhuis aan een particuliere koper, en de verkoper weigert mee te werken aan opmaken en ondertekenen van de koopakte, dan mag (ook) de verkoper, mits hij een particulier is, zich erop beroepen dat aan de mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg toekomt. (meer…)

Cassatieblog.nl