Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: stilzwijgende aanvaarding


HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1284

Tot de handelingen die erop zijn gericht de erflater een passende uitvaart te bezorgen, kan een overleg op de sterfdag als in casu aan de orde worden gerekend. Het maken van redelijke kosten daarvoor ten laste van de nalatenschap kan dan niet worden aangemerkt als een daad van aanvaarding in de zin van art. 4:192 BW. De kosten van een maaltijd kunnen onder omstandigheden tot zodanige kosten worden gerekend. (meer…)

HR 20 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1489

Stilzwijgende aanvaarding nalatenschap ex art. 4:192 lid 1 BW vanwege verzet tegen verstekvonnis, waarbij erfgenamen zijn veroordeeld tot betaling aan schuldeiser van de nalatenschap? Bevestiging maatstaf geformuleerd in HR 26 april 1968, NJ 1969/322. (meer…)

Cassatieblog.nl