Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: verzoek tot echtscheiding


HR 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:481

Een echtgenoot is niet zonder meer niet-ontvankelijk wanneer zijn of haar verzoek tot echtscheiding pas na het verstrijken van de wettelijke termijn van veertien dagen aan de andere echtgenoot is betekend.  (meer…)

Cassatieblog.nl