Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: wijziging regelgeving


HR 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

De werkgever kan uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden zijn de werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor diens financiële positie van belang is.  (meer…)

Cassatieblog.nl