Selecteer een pagina

Zoekresultaten voor: CB 2012-174


Cassatieberoep en verzet tegen beslissing tot heropening in een herroepingsprocedure moeten direct na deze uitspraak worden ingesteld

Cassatieberoep en verzet tegen beslissing tot heropening in een herroepingsprocedure moeten direct na deze uitspraak worden ingesteld

HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1233

Als de rechter in een herroepingsprocedure het geding geheel of gedeeltelijk heropent op de voet van art. 387 Rv, moet cassatieberoep tegen deze uitspraak direct worden ingesteld en mag niet worden gewacht tot de einduitspraak in het heropende geding op de voet van art. 389 Rv. Hetzelfde geldt voor het instellen van verzet. (meer…)

Geen doorbreking appelverbod indien cassatieberoep openstaat

Geen doorbreking appelverbod indien cassatieberoep openstaat

HR 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:112 (ING/Verweerders)

Tegen een beschikking van de rechter-commissaris op een verzoek tot verdeling van de executieopbrengst (art. 483 Rv) staat geen hoger beroep open (art. 490d Rv), maar wel cassatieberoep (art. 78 lid 1 RO jo. 398 sub 1 Rv). Het door verweerders op grond van de doorbrekingsgronden ingestelde hoger beroep was daarom niet-ontvankelijk. (meer…)

Doorbreking appelverbod bij beslissing over vordering tot herroeping niet mogelijk

Doorbreking appelverbod bij beslissing over vordering tot herroeping niet mogelijk

HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4896 (X/Stichting Joodse Omroep)

Op de uitsluiting van hoger beroep tegen de beslissing op een vordering tot herroeping (art. 388 lid 2 Rv) is de “doorbrekingsjurisprudentie” van de Hoge Raad niet van toepassing. Tegen deze beslissing staat dus alleen cassatieberoep open. Dat geldt ook indien de beslissing op een herroepingsvordering wordt gegeven door de kantonrechter; in dat geval gelden voor een cassatieberoep daartegen de beperkingen van art. 80 lid 1 RO. (meer…)