Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: aanvaarding algemene voorwaarden


HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT6684 (X/De Echoput c.s.)

Wanneer tijdens uitvoerige onderhandelingen tussen professionele partijen door de gebruiker van algemene voorwaarden in offertes steeds is verwezen naar die algemene voorwaarden (en deze ook zijn bijgevoegd) zonder dat de wederpartij daarop afwijzend heeft gereageerd, kan dit betekenen dat de gebruiker erop mocht vertrouwen dat haar algemene voorwaarden waren geaccepteerd, ook al is in de laatste opdrachtbevestiging niet opnieuw naar deze voorwaarden verwezen.  (meer…)

Cassatieblog.nl