Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: assurantietussenpersoon


HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:209 (Oceanteam c.s./verweerder)

Een verzekeringstussenpersoon is ook zonder concrete bezwaren van de verzekeringsnemer gehouden tot het afleggen van rekening en verantwoording. (meer…)

HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6693 (Erdem/Rabobank)

Een assurantietussenpersoon mag in het algemeen afgaan op de juistheid van een mededeling van zijn opdrachtgever dat is voldaan aan de uit de polis voortvloeiende verplichtingen tot het nemen van preventiemaatregelen. Behoudens bijzondere omstandigheden gaat zijn zorgplicht dan ook niet zo ver dat hij dient te controleren of die mededeling juist is. (meer…)

Cassatieblog.nl