Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BW art. 3:83 lid 2


HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984

De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten. Een beding dat de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht met goederenrechtelijke werking uitsluit, leidt ook tot onverpandbaarheid van dat vorderingsrecht. (meer…)

 

Hoge Raad 1 juli 2022 (COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. / de vof), ECLI:NL:HR:2022:984

In dit vlog bespreekt Martijn Scheltema of het goederenrechtelijk onoverdraagbaar maken van een vordering ook meebrengt dat die niet kan worden verpand.

 

Cassatievlog #025 is ook als podcast beschikbaar.

Cassatieblog.nl