Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BW art. 6:191 lid 2


HR 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1172

Een dergelijke heupprothese is geen product dat door de producent van de onderdelen in het verkeer is gebracht. Voor elk onderdeel geldt een afzonderlijke vervaltermijn, die aanvangt op de dag dat het onderdeel in het verkeer is gebracht. (meer…)