Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BW art. 7:220 lid 5 en 6


HR 15 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1215

Voor de verschuldigdheid, door de verhuurder, van een bijdrage in de kosten van verhuizing vanwege renovatie volstaat dat de huurder het gehuurde wegens de renovatie moet verlaten. Niet vereist is dat de huurder enig deel van de inboedel verhuist. (meer…)

HR 1 april 2022 ECLI:NL:HR:2022:493 

Jerre de Jong behandelt in 3 minuten het antwoord van de Hoge Raad op prejudiciële vragen over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie van woonruimte (art. 7:220 lid 5 en 6 BW). De verhuurder is die verhuiskostenvergoeding niet verschuldigd als de huurder tijdelijk verblijft in een door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning. Dat geldt ook als de verhuurder een dergelijke woning ter beschikking heeft gesteld en deze woning in de gegeven omstandigheden een redelijke en passende voorziening is, maar de huurder er toch geen gebruik van maakt.

Cassatievlog #015 is ook als podcast beschikbaar.

 

Cassatieblog.nl