Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: CMR-verdrag art. 32


HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2839

De verjaring van schadevordering waarop het CMR-verdrag van toepassing is wordt geschorst door een “schriftelijke vordering” als bedoeld in art. 32 lid 2 CMR. Deze vordering dient een duidelijke aanzegging van aansprakelijkstelling te behelzen, maar behoeft het ontstaan en de omvang van de schade niet te specificeren. (meer…)

Cassatieblog.nl