Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Haviltex-norm


HR 25 augustus 2023 ECLI:NL:HR:2023:1131

Is het mogelijk om uitleg op basis van de Haviltex-maatstaf contractueel uit te sluiten en een andere uitlegmaatstaf van toepassing te verklaren op de overeenkomst? De Hoge Raad heeft die vraag in zijn arrest van 25 augustus 2023 bevestigend beantwoord. In dit vlog bespreekt Hidde het arrest.

Cassatievlog #066 is ook als podcast beschikbaar.

Lees ook het cassatieblog Contractueel afwijken van Haviltex? voor een uitgebreidere bespreking van het arrest.

HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687 (FNV c.s./Condor)

In het licht van de bestaansgrond van de CAO-norm (derdenbescherming) is toepassing daarvan niet gerechtvaardigd indien derden aanspraak maken op de bescherming van een sociaal plan en zich daartoe beroepen op de niet uit de tekst blijkende bedoeling van partijen bij dat sociaal plan. (meer…)

Cassatieblog.nl