Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Ow art. 54i lid 4

Zekerheidsstelling bij onteigening

CB 2018-8 Geplaatst op 05 jan 2018 door

HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3248

Zekerheidsstelling voor de schadeloosstelling bij onteigening blijft alleen achterwege als daarvan in een ondubbelzinnige wilsverklaring door de rechthebbende afstand is gedaan. Lees verder >

Ambtshalve zekerheidstelling in onteigeningszaken

CB 2013-23 Geplaatst op 12 feb 2013 door

HR 8 februari 2013, LJN BY2638 (X/Waterschap Hollandse Delta)

In onteigeningszaken dient de rechtbank ambtshalve een zekerheidstelling te bepalen indien daarom niet is verzocht door de onteigende, nu art. 54i lid 4 Ow imperatief is geformuleerd. Lees verder >

Ook gemeente die “goed is voor haar geld” moet zekerheid stellen in onteigeningsprocedure

CB 2011-122 Geplaatst op 28 dec 2011 door

HR 23 december 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BU4934 (Exploitatiemaatschappij Westfriesland B.V. c.s./gemeente Hoorn)

In art. 54i lid 4 Onteigeningswet is opgenomen dat de rechtbank voor de onteigende partij en bekende derden-belanghebbenden een som als zekerheid bepaalt voor de voldoening van de aan ieder van hen verschuldigde schadeloosstelling. Voor het doen van afstand van dit wettelijk recht op zekerheidstelling is een ondubbelzinnige wilsverklaring vereist. Lees verder >