Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Rv art. 401 a lid 2


HR 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:83

Bij onduidelijkheid over de vraag of het hof verlof heeft verleend voor het instellen van tussentijds cassatieberoep, eist de rechtszekerheid dat ervan uit moet worden gegaan dat het verlof is verleend. Tegen een beslissing om al dan niet tussentijds beroep open te stellen staat geen hogere voorziening open, ook niet met een beroep op doorbrekingsgronden.  (meer…)

Cassatieblog.nl