Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: verdeling gemeenschapsgoed


HR 8 december 2023 ECLI:NL:HR:2023:1722

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de datum van verdeling van gemeenschapsgoederen en het peilmoment voor de waardering. Wat was er aan de hand? In drie minuten bespreekt Jerre de Jong dit arrest.

Cassatievlog #080 is ook als podcast beschikbaar.

 

HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:762

Een vordering tot nadere verdeling van de gemeenschap op grond van art. 3:179 lid 2 BW kwalificeert als een vordering tot verdeling van een gemeenschappelijk goed in de zin van art. 3:178 lid 1 BW. Een dergelijke vordering is derhalve niet aan verjaring onderhevig. (meer…)

Cassatieblog.nl