Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: verhuurde zaak


HR 26 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:775

Art. 7:218 lid 2 BW, in samenhang met lid 1, houdt in dat – behoudens de in lid 2 genoemde uitzonderingen – alle schade aan de verhuurde zaak wordt vermoed te zijn ontstaan door een aan de huurder toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst. Dit vermoeden betreft ook het tekortschieten zelf.  (meer…)

Cassatieblog.nl