Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Wots art. 31


HR 10 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9852 (Staat/X)

De regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (die in de plaats is getreden voor de regeling van de vervroegde invrijheidstelling) is van toepassing op een gevangenisstraf die vóór de inwerkingtreding van die regeling is opgelegd in het buitenland, maar daarná in het kader van de overdracht van de tenuitvoerlegging aan Nederland door de Nederlandse rechter is omgezet in een Nederlandse straf. (meer…)