Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

strafrecht

Overgangsbepaling bij wijziging art. 70 Sr niet van invloed op verjaring recht van executie straf ex art. 76 Sr

CB 2017-147 Geplaatst op 09 aug 2017 door

HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1146

De termijn van verjaring van de executie van een straf (art. 76 Sr) is verbonden met verjaring van het recht om tot strafvervolging over te gaan art. 70 Sr). De overgangsbepaling uit 1989 bij een wijziging van art. 70 Sr is echter niet van invloed  op termijn van art. 76 Sr. Lees verder >

Reikwijdte strafrechtelijk kraakverbod

CB 2015-159 Geplaatst op 05 nov 2015 door

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2909

Voor kraken in de zin van art. 138a Sr is niet vereist dat iemand die zonder geldige titel in een pand vertoeft daarin ook wederrechtelijk is binnengedrongen.  Lees verder >

Deelname aan een criminele organisatie onvoldoende voor hoofdelijke aansprakelijkheid groepsleden

CB 2015-147 Geplaatst op 09 okt 2015 door

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914 (TVM c.s./Verweerders)

Uit een bewezen deelname aan een criminele organisatie als strafbaar gesteld in art. 140 Sr kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat ieder lid van die organisatie aansprakelijk is op grond van art. 6:166 lid 1 BW voor schade ten gevolge van door die organisatie gepleegde misdrijven. Lees verder >

Overgangsrecht voorwaardelijke invrijheidstelling na omzetting buitenlandse straf

CB 2012-32 Geplaatst op 13 feb 2012 door

HR 10 februari 2012, LJN BU9852 (Staat/X)

De regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (die in de plaats is getreden voor de regeling van de vervroegde invrijheidstelling) is van toepassing op een gevangenisstraf die vóór de inwerkingtreding van die regeling is opgelegd in het buitenland, maar daarná in het kader van de overdracht van de tenuitvoerlegging aan Nederland door de Nederlandse rechter is omgezet in een Nederlandse straf. Lees verder >