Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Resultaten voor ‘Martijn Scheltema’

Advocaat-Generaal: NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften

CB 2012-67 Geplaatst op 03 apr 2012 door

Conclusie AG 30 maart 2012, LJN BW0393 (Knooble/Staat)

In deze zaak, eerder besproken op Cassatieblog, is aan de orde of de door het Nederlands Normalisatie-instituut opgestelde normen (NEN-normen) voor gebouwen, onderdeel uitmaken van (overheids)regelgeving. In het Bouwbesluitwordt verwezen naar deze NEN-normen. A-G Langemeijer beantwoordt deze vraag ontkennend: NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Lees verder >

Gemeente kan koopovereenkomst die strijdig is met haar voorkeursrecht vernietigen

CB 2012-56 Geplaatst op 26 mrt 2012 door

HR 23 maart 2012, LJN BV0608, BV0609 en BV0612 (Echteld c.s./Bunnik)

Op grond van art. 26 Wet voorkeursrecht gemeenten kan een gemeente een voorkeursrecht vestigen op een perceel grond. Gevolg hiervan is dat indien de grond ondanks het bestaan van het voorkeursrecht wordt overgedragen, de koopovereenkomst op instigatie van de gemeente kan worden vernietigd. Lees verder >

Kosten van verplaatsing kabels en leidingen bij gezamenlijk project Staat en gemeenten

CB 2011-117 Geplaatst op 19 dec 2011 door

HR 16 december 2011, LJN BT685 (Staat/KPN c.s.)

In deze zaak hebben de Staat en verschillende gemeenten gezamenlijk opdracht gegeven voor de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot een aantal percelen grond. Deze waren aanvankelijk eigendom van de gemeenten, en zijn nadien aan de Staat overgedragen. Centraal staat de vraag of in die situatie de eigenaren van kabels en leidingen in de grond uit hoofde van art. 5.8 lid 1 Telecommunicatiewet de door de werkzaamheden noodzakelijke kosten van verplaatsing van hun kabels en leidingen moeten vergoeden. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof, dat had geoordeeld dat in dit geval de verplaatsingskosten voor rekening van de Staat en de gemeenten blijven. Lees verder >

Nietigverklaring staatssteun-garantie mogelijk, maar niet steeds verplicht

CB 2011-105 Geplaatst op 09 dec 2011 door

HvJEU 8 december 2011, C-275/10 (Residex/Gemeente Rotterdam).

Nietigverklaring door de nationale rechter van een garantie die staatssteun oplevert is mogelijk, maar is niet verplicht als dat niet bijdraagt tot herstel in de toestand van voor de steunverlening. Lees verder >

Onrechtmatig handelen als (nog) geen vergunning is verleend?

CB 2011-43 Geplaatst op 05 sep 2011 door

HR 2 september 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ5099 (Stichting Afvaloven Nee/REC c.s.)

Als met een voldoende mate van zekerheid een (milieu)vergunning kan worden verwacht, is het beginnen met de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie niet onrechtmatig. Lees verder >

Beleidsvrijheid gemeente bij toepassing bestuursdwang; kostenverhaal

CB 2011-34 Geplaatst op 15 jul 2011 door

HR 8 juli 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ4372

Een gemeente heeft grote beleidsvrijheid bij het kiezen van de wijze waarop bestuursdwang wordt uitgevoerd en kan de daarmee gemoeide kosten (die bij dwangbevel kunnen worden ingevorderd) verhalen, ook als een andere wijze van uitvoeren wellicht goedkoper zou zijn geweest. Lees verder >

Geplaatst in Overheidsrecht | Getagged bestuursdwang, kostenverhaal

Voor aanvang verjaring is niet vereist dat de precieze omvang van de schade vaststaat

CB 2011-28 Geplaatst op 30 jun 2011 door

HR 24 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2312

Voor het bekend zijn van de schade – en dus het gaan lopen van de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW – is niet vereist dat de precieze omvang van de schade vaststaat. Voldoende is dat de mogelijkheid van schade is komen vast te staan. Lees verder >

Pagina 2 van 212