Selecteer een pagina

Dossier: Hoge Raad Algemeen


2014

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2014 is gepubliceerd. De Hoge Raad merkt op dat het erop lijkt dat de Wet versterking cassatierechtspraak zijn vruchten begint af te werpen; de Hoge Raad kan zich steeds meer concentreren op ‘zaken die ertoe doen’. Met een selectie van vijf zaken van de Civiele Kamer blikt de Hoge Raad terug op 2014. Ook wordt vooruitgekeken naar de digitalisering van de cassatieprocedure in het kader van het KEI-programma.  (meer…)

Mr. M.W.C. (Maarten) Feteris heeft op 5 november 2014 zijn rede uitgesproken uit ter gelegenheid van zijn installatie als President van de Hoge Raad. Hij wijst daarin op twee ontwikkelingen die vooral in praktische zin invloed hebben op het werk van de Hoge Raad: de digitalisering van de cassatieprocedures (programma KEI) en de aanstaande verhuizing naar de nieuwe huisvesting. Verder blikt hij vooruit op de koers die de komende jaren van de Hoge Raad verwacht kan worden, bezien vanuit de kerntaken van de Hoge Raad: rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming. (meer…)

President van de Hoge Raad mr. G.J.M. (Geert) Corstens wordt 1 november 2014 opgevolgd door mr. M.W.C. (Maarten) Feteris. Ter gelegenheid van zijn afscheid werd op 28 oktober 2014 een afscheidssymposium gehouden met het thema “de toegang van burgers en bedrijven tot de onafhankelijke rechter.” (meer…)

Met ingang van 1 juli 2014 kwalificeren Haagse advocaten niet langer automatisch als advocaat bij de Hoge Raad. Civiele cassatiezaken kunnen alleen nog worden behandeld door advocaten die zijn toegelaten tot de landelijke civiele cassatiebalie. In verband hiermee wordt de civiele rolzitting bij de Hoge Raad afgeschaft. (meer…)