Selecteer een pagina

Dossier: Hoge Raad Algemeen


Ook over kalenderjaar 2015 heeft de Hoge Raad inmiddels verslag gedaan. Zowel de instroom als de uitstroom van civiele zaken in 2015 is gestegen in vergelijking tot 2014. De gemiddelde doorlooptijd is gestegen van 292 dagen in 2014 naar 313 dagen in 2015. Net als in voorgaande verslagen blikt de Hoge Raad terug op 2015 door per sector vijf uitspraken eruit te lichten. Uiteraard blijven ook de verhuizing naar het Korte Voorhout en de aanstaande digitalisering van de rechtspraak niet onbesproken. (meer…)

Op 1 juli 2012 traden de Wet versterking cassatierechtspraak én de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur in werking. Eind maart verscheen het evaluatierapport van de Nederlandse Orde van Advocaten, waarin wordt teruggeblikt op de eerste drie jaar civiele cassatieadvocatuur. In de evaluatie zijn met name de effectiviteit en doelmatigheid van de regels over de vakbekwaamheid onder de loep gelegd. (meer…)

Per 1 februari jl. is mw. mr. R.H. (Ruth) de Bock benoemd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. Volgende maand (per 1 april 2016) start prof. mr. T. (Ton) Hartlief eveneens als Advocaat-Generaal. En na de zomer, per 1 september 2016, komt mr. J. (Jos) Silvis terug bij de Hoge Raad, ditmaal als Procureur-Generaal. (meer…)

Begin volgend jaar verhuist de Hoge Raad naar het nieuwe pand aan het Korte Voorhout. Sinds vandaag (11 december) is de nieuwbouw verfraaid met de eregalerij van de zes bronzen beelden van beroemde Nederlandse rechtsgeleerden. Vooruitlopend op de verhuizing zijn deze beelden alvast overgeplaatst naar hun nieuwe bestemming. (meer…)