Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: affectieschade


HR 31 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1495

Dit arrest gaat over de samenloop tussen de aanspraak op ‘schokschade’ en de aanspraak op ‘affectieschade’, hoe de rechter die vormen van schade moet begroten en wanneer de behandeling van dergelijke vorderingen een onevenredige belasting oplevert van het strafgeding. (meer…)

HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958

In dit arrest geeft de strafkamer van de Hoge Raad een nadere invulling aan de onrechtmatigheidstoets en aan het vereiste van geobjectiveerd geestelijk letsel. Ook de samenloop tussen de aanspraak op ‘schokschade’ en de aanspraak op ‘affectieschade’ komt aan de orde. (meer…)

Cassatieblog.nl