Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: onrechtmatigheidstoets


HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958

In dit arrest geeft de strafkamer van de Hoge Raad een nadere invulling aan de onrechtmatigheidstoets en aan het vereiste van geobjectiveerd geestelijk letsel. Ook de samenloop tussen de aanspraak op ‘schokschade’ en de aanspraak op ‘affectieschade’ komt aan de orde. (meer…)

Cassatieblog.nl