Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: beëindiging arbeidsovereenkomst


HR 20-03-2023, ECLI:NL:HR:2023:426

Een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst ook in geval van ziekte van de werknemer kan worden beëindigd, is rechtsgeldig. Dat is niet in strijd met het wettelijke ontslagverbod tijdens ziekte. Wel is vereist dat de inlener daadwerkelijk een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht doet. (meer…)

HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:63

(i) de werkgever handelt niet als goed werkgever indien hij slechts bereid is het ‘Xella-voorstel’ (beëindiging van de arbeidsovereenkomst + transitievergoeding) te aanvaarden op voorwaarde dat de werknemer hem finale kwijting verleent voor mogelijke andere aanspraken.

(ii) Bij de beoordeling van een door de werknemer gedaan verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Ook bij de beoordeling of de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. (meer…)

Cassatieblog.nl