Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BW art. 6:169 lid 2


HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:757

De enkele omstandigheid dat ouders voor hun op art. 6:169 lid 2 BW berustende aansprakelijkheid verzekerd zijn, brengt niet mee dat zij geen belang hebben bij een beoordeling van hun aansprakelijkheid voor de gedragingen van hun zoon. (meer…)

Cassatieblog.nl