Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: conclusie PG


Conclusie PG 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729

Advocaat-generaal Van Peursem heeft de Hoge Raad geadviseerd om in de zaak waarin Stichting BREIN van internetproviders XS4ALL en Ziggo vordert de website The Pirate Bay te blokkeren, vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU. (meer…)

Conclusies A-G 11 mei 2012 (ECLI:NL:PHR:2012:BW5514; ECLI:NL:PHR:2012:BW5515; ECLI:NL:PHR:2012:BW5516; ECLI:NL:PHR:2012:BW5517; ECLI:NL:PHR:2012:BW5518; ECLI:NL:PHR:2012:BW5520; ECLI:NL:PHR:2012:BW5521; ECLI:NL:PHR:2012:BW5525)

Passagiers hebben bij langdurige vertraging van hun vlucht recht op compensatie op basis van EG-Verordening 261/2004. Dit concludeert A-G Vlas op grond van het Sturgeon-arrest, dat volgens de A-G nog steeds het geldende recht weergeeft. Volgens de A-G is het Sturgeon-arrest niet in strijd met het (eerder gewezen) IATA-arrest en evenmin met het Verdrag van Montreal. Voor prejudiciële vragen aan het Europese Hof ziet de A-G geen aanleiding. (meer…)

Conclusie P-G 11 mei 2012, ECLI:NL:PHR:2012:B5879 (ACI/Stichting De Thuiskopie)

Volgens A-G Huydecoper valt ook het maken van privékopieën van “illegaal” gekopieerd/gedownload materiaal onder de thuiskopieregeling van de Auteurswet. De A-G stelt voor aan het Hof van Justitie van de EU te vragen of dat verenigbaar is met de Auteursrechtrichtlijn en zo nee, of bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding dan tóch met kopiëren van “illegaal” materiaal rekening mag worden gehouden. (meer…)

Cassatieblog.nl