Selecteer een pagina

Zoekresultaten voor: ECLI:NL:HR:2017:570


Geen Nederlanderschap na late erkenning

Geen Nederlanderschap na late erkenning

HR 20 november 2020 ECLI:NL:HR:2020:1858

Bij een latere erkenning is niet reeds ten tijde van de geboorte van het kind sprake van een familierechtelijke betrekking tussen de vader en het kind, ook niet indien de erkenning naar het recht dat de erkenning beheerst, terugwerkende kracht heeft tot de geboorte. (meer…)

Verkrijging Nederlanderschap bij erkenning – geen discriminatie, geen strijd met EVN

Verkrijging Nederlanderschap bij erkenning – geen discriminatie, geen strijd met EVN

HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:570

Als in dit geval voor de toepassing van art. 14 EVRM sprake is van enig onderscheid tussen een minderjarige die ingevolge art. 4 lid 4 Rijkswet op het Nederlanderschap het Nederlanderschap niet van rechtswege heeft verkregen, en anderen, dan bestaat voor dat onderscheid een objectieve rechtvaardiging. (meer…)