Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: beroepsfout advocaat


Cassatieblog HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:249 

De Hoge Raad benadrukt het verschil in kansschadezaken tussen (i) het causaal verband tussen een beroepsfout en het verlies van een kans en (ii) de vaststelling van de omvang van de schade aan de hand van een goede en kwade kansen-schatting. Dit tweede aspect kan aan bod komen in een schadestaatprocedure. (meer…)

HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1308

Door een vordering van een cliënt te laten verjaren, heeft de advocaat in de onderhavige zaak een beroepsfout gemaakt. De cliënt vordert een schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. In cassatie staat de bewijslastverdeling ter discussie. (meer…)

HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:272

Ingeval een beroepsfout erin is gelegen dat is verzuimd cassatieberoep in te stellen en geen cassatiemiddel is geformuleerd, komt het erop aan te beoordelen of het hof in de desbetreffende uitspraak het recht goed heeft toegepast en zijn oordeel voldoende heeft gemotiveerd. Dat betreft een juridische beoordeling die de rechter zelf kan en moet verrichten en geen feit dat zich leent voor bewijslevering.  (meer…)

Cassatieblog.nl