Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: nieuwe grief


HR 8 februari 2013, LJN BY6699 (X/LTO Noord Verzekeringen B.V.)

Een nieuw verweer gevoerd bij memorie van antwoord in incidenteel beroep, dat niet tevens als grief in principaal beroep is voorgesteld, kan, bij gegrondbevinding, niet tot een vernietiging van het dictum van het bestreden vonnis leiden, maar wel tot verwerping van het incidentele beroep. (meer…)

HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9226

De “in beginsel strakke regel” dat in hoger beroep grieven en veranderingen of vermeerderingen van verzoek bij verzoek- of verweerschrift dienen te worden aangevoerd lijdt uitzondering bij procedures waarbij omgangsregelingen worden vastgesteld. Bij dergelijke procedures hebben immers beide partijen er belang bij dat de regeling berust op een juiste en volledige waardering van de van belang zijnde omstandigheden ten tijde van de uitspraak in hoger beroep. (meer…)

Cassatieblog.nl