Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: verbod van terugverwijzing


labyrinthHR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3395

De appelrechter moet de zaak aan zich houden als hij een niet-ontvankelijkverklaring door de rechter in eerste aanleg vernietigt, ook als de rechter in eerste aanleg in het geheel niet was toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling. De Hoge Raad komt niet terug van eerder rechtspraak.  (meer…)

HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:96 (X/Ontvanger van de Belastingdienst/Rijnmond) en ECLI:NL:HR:2014:97

Door het hoger beroep tegen een einduitspraak wordt in beginsel de gehele zaak, zoals zij voor de eerste rechter diende, naar de hogere rechter overgebracht ter beslissing door deze. Deze regel brengt mee dat de hogere rechter zich niet deels aan deze hem opgedragen taak mag onttrekken door een gedeelte van de beslissing van het aan zijn oordeel onderworpene over te laten aan de rechter die zijn oordeel over de zaak reeds heeft gegeven.  (meer…)

HR 27 januari 2012, LJN ECLI:NL:HR:2012:BU6510

De rechter naar wie het geding door de Hoge Raad is verwezen, dient het geding zelf verder te behandelen en af te doen zonder dit weer te verwijzen. Dit is slechts anders indien de Hoge Raad bij zijn verwijzing met zoveel woorden de mogelijkheid tot verdere verwijzing heeft geopend. Omdat de Hoge Raad dat in dit geval in de eerste cassatieprocedure niet had gedaan, had het Amsterdamse hof het geding niet mogen terugverwijzen naar de rechtbank Rotterdam. (meer…)

Cassatieblog.nl