Selecteer een pagina

Alle berichten van: Paul Tanja


HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1105

De partij die om een voorlopig getuigenverhoor verzoekt, hoeft niet nauwkeurig aan te geven welke feiten en stellingen hij aan zijn  vordering ten grondslag wil leggen. De verzoeker hoeft zich evenmin uit te laten over de precieze aard van de vordering en de omvang van de schade die hij wil verhalen. Wel moet hij ruwweg de beoogde vordering en te bewijzen feiten schetsen, zodat voor de rechter en de wederpartij voldoende duidelijk is op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben. (meer…)

Hoge Raad 15 juli 2022 (verzoeker / de Gemeente c.s.), ECLI:NL:HR:2022:1105
Hoge Raad 15 juli 2022 (verzoeker / CEB), ECLI:NL:HR:2022:1112

In dit vlog behandelt Paul Tanja twee uitspraken van de Hoge Raad over de mogelijkheid om een voorlopig getuigenverhoor te vragen. In beide uitspraken corrigeert de Hoge Raad de uitspraken van het gerechtshof, omdat het hof te strenge eisen had gesteld aan de inhoud van het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor.

 

HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984

De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten. Een beding dat de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht met goederenrechtelijke werking uitsluit, leidt ook tot onverpandbaarheid van dat vorderingsrecht. (meer…)

HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:862

De Hoge Raad geeft in een uitvoerig arrest antwoord op prejudiciële vragen over de rol van een tussenpersoon bij de verkoop van aandelenlease-producten en de gevolgen daarvan voor de vergoedingsplicht van de aanbieder (Dexia).  (meer…)

HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:852

Het begrip economische eigendom heeft geen vastomlijnde inhoud. Of de economische eigendom van een goed is overgedragen en wat daaromtrent tussen partijen geldt, hangt af van wat de juridische eigenaar en zijn wederpartij(en) daarover hebben afgesproken. (meer…)

Cassatieblog.nl